3/24/2013

เสียงอ่านหนังสือ "กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม"
นิยายเรื่องเอกของคุณดังตฤณ ในรูปแบบของละครวิทยุที่มีสีสันและน่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ "ลานดาว... หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเป็นนางเอก จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องกรรมวิบากของคนสวยที่แสนร้าย และได้เห็นสีสันการเปลี่ยนแปลงของเธอกับคนรอบตัว ผ่านรูปแบบความสนุกสนานที่น่าจดจำ"

[อ่านหนังสือ][ดาวน์โหลดเสียงละครทั้งหมด]

เนื้อหารับฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
โหมโรง กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม
บทที่ ๑ ครั้งแรก อ่าน
ตอนที่ ๒ เพื่อนรัก อ่าน
ตอนที่ ๓ พยากรณ์ดาวเด่น อ่าน
ตอนที่ ๔ กังวล อ่าน
ตอนที่ ๕ มื้ออร่อย อ่าน
ตอนที่ ๖ บ้านแสนสุข อ่าน
ตอนที่ ๗ ส่งวิญญาณ อ่าน
ตอนที่ ๘ ดูดาว อ่าน
ตอนที่ ๙ สงครามความคิด อ่าน
ตอนที่ ๑๐ หลากพันธะ อ่าน
ตอนที่ ๑๑ รู้ตัว อ่าน
ตอนที่ ๑๒ ความขัดแย้ง อ่าน
ตอนที่ ๑๓ มลทิน อ่าน
ตอนที่ ๑๔ ทางออก อ่าน
ตอนที่ ๑๕ นับถอยหลัง อ่าน
ตอนที่ ๑๖ อัตวินิบาตกรรมอ่าน 
ตอนที่ ๑๗ ชาติใหม่ อ่าน
ตอนที่ ๑๘ ระลึกชาติ อ่าน
ตอนที่ ๑๙ ความเปลี่ยนแปลง อ่าน
ตอนที่ ๒๐ คนรู้ใจ อ่าน
ตอนที่ ๒๑ ร่วมฝัน อ่าน
ตอนที่ ๒๒ ฝันร้าย อ่าน
ตอนที่ ๒๓ สัมผัสที่ ๖ อ่าน
ตอนที่ ๒๔ คำสาป อ่าน
ตอนที่ ๒๕ ทางเลือก อ่าน
ตอนที่ ๒๖ ควรค่า อ่าน
ตอนที่ ๒๗ บทพิสูจน์ อ่าน
ตอนที่ ๒๘ พี่น้องสองสาว อ่าน
ตอนที่ ๒๙ หมอเทวดา อ่าน
ตอนที่ ๓๐ โลกล่ม อ่าน
ตอนที่ ๓๑ ทำแท้ง อ่าน
ตอนที่ ๓๒ ค่าตัว อ่าน
ตอนที่ ๓๓ คู่มือนักฆ่าตัวตาย อ่าน
ตอนที่ ๓๔ คนดัง อ่าน
ตอนที่ ๓๕ ออกสู่โลกกว้าง อ่าน
ตอนที่ ๓๖ คู่สม อ่าน
ตอนที่ ๓๗ สูญเสีย อ่าน
ตอนที่ ๓๘ เปิดใจ อ่าน
ตอนที่ ๓๙ นับหนึ่งใหม่ อ่าน
ตอนที่ ๔๐ กีฬาพลังจิต อ่าน
ตอนที่ ๔๑ ชนะกรรม (ช่วงที่ ๑) อ่าน
ตอนที่ ๔๑ ชนะกรรม (ช่วงที่ ๒) อ่าน
บทที่ ๔๒ เคล็ดวิชาพยากรณ์กรรม อ่าน
ปิดท้าย กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรมNo comments: