3/18/2013

ช้าง...ศิลป์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Taxi Chiangmai and Private Tour by Patrick 081 617 2116 Oversea Call +66 81 617 2116 E-mail:  neomart@gmail.com


ช้าง...ศิลป์ แสดงนิทรรศการศิลปกรรมแรงบันดาลใจจากช้าง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ผู้บริหารโครงการนอร์ทเทิร์นวิลเลจ ร่วมกับ มูลนิธิ คืนช้างสู่ธรรมชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ โครงการช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน ช้าง...ศิลป์ แสดงนิทรรศการศิลปกรรมแรงบันดาลใจจากช้าง กิจกรรม Work Shop การเขียนภาพช้างแบบง่าย พร้อมเลือกซื้อสินค้า Collection ช้างในรูปแบบต่างๆอาทิ เสื้อยืด แก้วน้ำ ผ้าพันคอ ตุ๊กตา สมุด ฯลฯ ราคาพิเศษโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายภาพวาด และ สินค้า มอบให้กับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระอุปถัมภ์ฯ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2556 บริเวณ นอร์ทเทิร์นวิลเลจ ชั้น1 และ2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

No comments: