3/17/2013

เสียงอ่านหนังสือ "๗ เดือนบรรลุธรรม"


เสียงอ่านหนังสือ "๗ เดือนบรรลุธรรม"
ประสบการณ์ธรรมะกึ่งนิยาย สำหรับทุกระดับที่ต้องการรายละเอียดและแรงบันดาลใจ บนทางการภาวนาที่เหมือนเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม และเสียงรอบข้างที่บั่นทอนกำลังใจไม่ให้มุ่งมั่นถึงนิพพาน / เสียงอ่านโดยนางสาวไทย พ.ญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์
http://www.dungtrin.net/media/index.php/list-audiobook/26-book-7months
เนื้อหารับฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
โปรดอ่านตรงนี้ก่อน
สารบัญ
ก่อนเหยียบบันไดขั้นแรก
เดือนที่ ๑ ราวเกาะของมือใหม่
เดือนที่ ๒ สุขทุกข์เหมือนฝันไป
เดือนที่ ๓ นานาสภาวจิต
เดือนที่ ๔ ฐานที่มั่นของอุปทาน
เดือนที่ ๕ มุงหลังคากันฝนรั่วรด
เดือนที่ ๖ สำรวจความพร้อม
เดือนที่ ๗ บรรลุธรรม
บทส่งท้าย
มหาสติปัฏฐานสูตร

 
เสียงอ่านโดย: พ.ญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์

[อ่านหนังสือ][ดาวน์โหลดเสียงอ่านทั้งหมด]

No comments: