2/10/2013

อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา เชียงใหม่

แท๊กซี่เชียงใหม่ Private Tour โดย พงศ์ศักดิ์ 081 617 2116 E-mail: neomart@gmail.com

อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา เชียงใหม่
    อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเชียงดาวบางส่วน ทั้งหมดของอำเภอพร้าวและอำเภอแม่แตงบางส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปิงตอนบน มีสัตว์ป่านานาชนิด และจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกม่อนหินไหล อ่างเก็บน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ในจำนวน 5 แห่ง ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ประมาณ 1,406 ตารางกิโลเมตร หรือ 878,750 ไร่ ได้ประกาศจัดตั้งเป็น "อุทยานแห่งชาติศรีลานนา" เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2532
ลักษณะภูมิประเทศ
   สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนติดต่อกันกว้างขวาง เป็นป่าผืนใหญ่ในแนวเหนือใต้ เป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยต่าง ๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิงตอนบน น้ำแม่งัด น้ำแม่กวง และน้ำแม่ฝาง ส่วนใหญ่ดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้ดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง บางส่วนก็เกิดจากการสลายตัวของหินทราย หินปูน และหินดินดาน
ลักษณะภูมิอากาศ
   สภาพภูมิอากาศในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ
   1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
   2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
   3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
   สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา มีไม้นานาชนิด ได้แก่ ไม้ยาง กะบาก ยมหอม อบเชย ตะเคียนทอง ตะแบก สัก แดง ประดู่ กะบก เต็ง รัง เหียง พลวง ชิงชัน เป็นต้น ไม้พื้นล่างจะเป็นไม้ไผ่หลายชนิด ปาล์มต่าง ๆ เฟิร์น และไม้ตระกูลก่อ เช่น ก่อเดือย ก่อตาหมู เป็นต้น
   สัตว์ป่าประกอบด้วย เสือ เก้ง เลียงผา หมี หมูป่า ลิง กระต่ายป่า ไก่ป่า และนกนานาชนิด สำหรับบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จะมีนกสำคัญ ๆ เช่น นกเป็ดน้ำ นกกระยางขาว นกกระยางโทนน้อย นกกระยางโทนใหญ่ นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกระสา และนกกระยางกรอกพันธุ์จีน
แหล่งท่องเที่ยว 
• น้ำตกบังตอง เป็นน้ำตกธรรมชาติที่มีความสวยงามและมีลักษณะพิเศษเป็นธารหินปูน สามารถเดินเล่นตามน้ำตกได้โดยไม่ลื่น ต้นน้ำเกิดจากนำพุเจ็ดสี มีทั้งหมด 3 ชั้น
• น้ำตกม่อนหินไหล ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 9 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ บนดอยม่อนหินไหลเป็นสภาพภูเขาที่สูงสลับซับซ้อน สูงจากระดับทะเลประมาณ 1,200-1,700 เมตร มีทั้งหมด 9 ชั้น และชั้นที่มีความสูงมากที่สุดคือ ชั้นที่ 1 มีความสูง 104 เมตร และชั้นที่ 9 เป็นชั้นบนสุดมีความสูง 90 เมตร มีนำมากในเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม
• น้ำพุเจ็ดสี เป็นบ่อน้ำพุเย็นมีขนาด 6x8 เมตร มีน้ำไหลพุ่งออกมาจากใต้ดินตลอดปี น้ำใสเป็นประกายสีรุ้ง เมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ "ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า น้ำพุเจ็ดสี" เพราะในน้ำพุเจ็ดสีนี้มีธาตุแคลเซียม และเป็นแหล่งกำเนิดน้ำตกบัวตอง โดย น้ำจะไหลไปตามลำธารถึงนำตกบังตองเป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร
• สภาพป่าธรรมชาติ มีทิวทัศน์สวยงามบริเวณเขตติดต่อระหว่างป่าแม่งัด อำเภอพร้าว และป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นป่าสองข้างทางหลวงหมายเลข 1150 ประกอบด้วยป่าดงดิบชื้นที่สมบูรณ์สลับกับป่าเบญจพรรณ และเทือกเขาหินปูนอันสูงชัน คือ เทือกเขาดอยเผาสามเส้า ปรากฏเด่นเป็นฉากหลังสูง ๆ ต่ำ ๆ สวยงามมาก
• อ่างเก็บน้ำโครงการชลประทานเขื่อนแม่งัด เป็นอ่างเก็บน้ำที่ครอบคลุมอาณาเขตที่ น้ำท่วมในบริเวณป่าแม่แตง และป่าแม่งัด สภาพป่าธรรมชาติรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำมีสภาพสมบูรณ์ มีทิวทัศน์อันสวยงาม เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่น่าสนใจ
บ้านพัก-บริการ 
   อุทยานฯจัดสถานที่กางเต้นท์ไว้อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว
การเดินทาง
  รถยนต์ สามารถใช้เส้นทางได้ถึง 4 เส้นทาง คือ
   1. ทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่ - ฝาง เลียบแม่น้ำปิงป่าเชียงดาวฝั่งซ้าย แม่น้ำปิงช่วงอำเภอเชียงดาว เป็นถนนลาดยางสภาพดี
   2. ทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่ - พร้าว ผ่านป่าแม่แตง ป่าแม่งัด เป็นถนนลาดยางสภาพดี ตรงกิโลเมตรที่ 79 บ้านประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง - อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ำชลประทานแม่แตงเข้าสู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติและน้ำตกม่อนหินไหลได้
   3. ทางหลวงหมายเลข 1150 สายปิงโค้ง เชียงดาว - พร้าว เป็นทางหลวงสายที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 107 ผ่านป่าเชียงดาวตอนบนและป่าแม่งัดตอนบนสภาพถนนเป็นดินลูกรัง
   4. ทางหลวงหมายเลข 1150 สายเชียงรายผ่านอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านไปยังอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สภาพถนนลาดยางดีมาก
สถานที่ติดต่อ 
   อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

No comments: