2/16/2013

พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก, เชียงใหม่

Taxi Chiangmai and Private Tour in  Chiangmai by Patrick 081 617 2116 Oversea Call +66 81 617 2116 E-mail:  neomart@gmail.com

บ้านจ๊างนัก
บ้านจ๊างนัก เลขที่ 51/1 หมู่ 2 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง เป็นสถานที่นำเสนอผลงานหลากหลายของศิลปิน และกลุ่มช่างฝีมือพื้นบ้านแห่งล้านนาไทย โดยได้ถ่ายทอด สร้างสรรค์จากจินตนาการที่งดงาม ลงการแกะสลักไม้รูปช้างในหลากหลายท่วงท่าและอิริยาบถ คุ้มค่าต่อการเดินทางไปชื่นชมความงามที่ศิลปินได้ถ่ายทอดลงสู่ลายไม้ได้ เหมือนจริงอย่างยิ่ง การเดินทาง ใช้ถนนสายเชียงใหม่-สันกำแพง ข้ามสะพานแม่น้ำออนแล้วเลี้ยวขวาผ่านวัดแช่ช้าง วัดดอนปิน และวัดบวกค้าง บ้านจ๊างนักติดอยู่กับวัดบวกค้าง โทร. 0 5333 2578

พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก, เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก, เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก ตั้งอยู่ที่ 56/1 หมู่ 2 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเล็กๆ ในหมู่บ้านบวกค้าง อันเป็นชุมชนเล็กๆ ของคนยองซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เก่าแก่เท่ากับประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่เลยทีเดียว ซึ่งปัจจุบัน คนยองยังคงอนุรักษ์ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และภาษาพูดอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้ได้เป็นอย่างดี พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนักแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2528 โดยสล่าเพชร วิริยะ ที่เรียกว่าบ้านจ๊างนัก หมายถึง บ้านที่มีช้างมากมายมีช้างแกะสลักทั้งตัวเล็ก ช้างตัวใหญ่ สล่าเพชรเล่าว่าด้วยความผูกพันกับช้าง และช้างก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองล้านนามาแต่อดีต จึงได้รวบรวมเพื่อนฝูงตลอดจนลูกศิษย์ผู้มีความรักในศิลปะในการแกะสลักไม้ แบบล้านนามารวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแกะสลักนี้ขึ้นมาจนได้เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัแห่งนี้
แผนที่ พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก
56/1 หมู่ 2 ต. บวกค้าง
อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-446-891, 083-203-9991


No comments: