2/09/2013

001 ไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ 1 วัน

Private Tour by พงศ์ศักดิ์ 081 617 2116 E-mail:  neomart@gmail.com
1-3 ท่าน 2500 บาท
ราคารวมค่ารถพร้อมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าอาหารกลางวัน


001 ไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ 1 วัน
วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดเจ็ดยอด - วัดสวนดอก - วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง
วัดโลกโมฬี - วัดหมื่นเงินกอง - วัดดับภัย - วัดชัยมงคลเดินทางวันที่ 1 (อาหารกลางวัน)
ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินหรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไปนมัสการ

1 วัดพระธาตุดอยสุเทพ
และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า
"หากมาเชียงใหม่ แล้วไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"

2 วัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธารามมหาวิหาร ได้ชื่อว่ามีเจดีย์รูปทรงแปลกที่สุด คือมียอดตั้งอยู่บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด
เหมือนมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียจัดเป็น ปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

3 นมัสการวัดสวนดอก เป็นวัดเก่าแก่สร้างในอุทยานดอกไม้ในรัชสมัยของพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ข้าวซอยเลิศรส
จากนั้นไปนมัสการ

4 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธสิหิงค์
วัดนี้มีความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันสูงค่ายิ่งเช่นวิหารลายคำจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคำหอไตรวิหารหลวง
นมัสการ

5 วัดเจดีย์หลวง ซึ่งเป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุด มีศิลปะและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของล้านนา
โดยเฉพาะหน้าประตูวิหารมีบันไดนาคเลื้อยลงมาใช้หางกระหวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตู ถือว่าเป็นนาคที่งามที่สุดของภาคเหนือ

6 วัดโลกโมฬี ภายในวัดมีวิหารซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่ ลวดลายทั้งภายในและภายนอกของวิหารมีลวดลายที่สวยงาม
ผสมผสานกันระหว่างไม้แกะสลักและปูนปั้น ภายในวิหารก็จะมีพระประธานอยู่หนึ่งองค์

7 วัดหมื่นเงินกอง ภายในวัดมี วิหารพระพุทธไสยาสน์ สร้างตามแบบล้านนา พระธาตุทองหมื่นเงินกอง
ให้ทำบุญใส่บาตรพระธาตุประจำปีเกิด โดยมีพระธาตุจำลององค์เล็ก อยู่ริมรั้วของพระธาตุ มีรูป ๑๒ ราศีอยู่ข้างล่าง
เช่น ปีชวด ก็มีรูปหนู ปีมะโรง ก็เป็นรูปงูใหญ่ ปีมะแม ก็เป็นรูปแพะ มีคำกล่าวบูชาบอกไว้ให้กล่าวบูชาประจำปีเกิด
แล้วนำเงินใส่บาตรตามราศีเกิดของตน

8 นมัสการวัดดับภัย มีตำนานเล่าลือถึงถึงการดับเภทภัยให้กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการป่วยไข้ หรือการดับเคราะห์ดวงชะตา
ในวัดมีบ่อน้ำที่เรียกว่าบ่อน้ำดับภัย เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำไปสรงน้ำพระพุทธมนต์หรือเพื่อสืบดวงชะตาได้

9 วัดชัยมงคล วัดนี้เป็นศิลปะแบบพม่า-มอญ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังและพระเจ้าเก้าตื้อจำลอง
จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ 

No comments: